Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Baretoes EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.4.2022. Viimeisin muutos 01.05.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Airok Sales
Paljasjalkakenkäkauppa Baretoes
Kyminasemantie 10
45610 Koria

040 1533 907
info@baretoes.fi
baretoes.fi
3220381-4


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katja Nyman, 040 1533 907, info@baretoes.fi

3. Rekisterin nimi

Baretoes asiakas-, tilaus-, laskutus-, ja markkinointitietorekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

Rekisterin tarkoitus on asiakasyhteydenpito, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen. Baretoes käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitetta käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. Yhteydenottokaavakkeen täyttäneiden tietoja käytetään yhteydenottoon vastaamiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, asema, yritys/organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto kuten esimerkiksi yhteydenottopyynnön tarkoitus tai toive tilauksen toimitusajasta.

Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi. Rekisterinpitäjän poistaa Asiakkaan henkilökohtaiset tiedot käyttäjän pyynnöstä.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

Pulse247 Oy / MyCashflow (verkkokauppajärjestelmä)

8. Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen voimme käyttää seuraavia työkaluja ja palveluita:

  • MyCashflow (verkkokauppajärjestelmä)

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muiden yritysten markkinointiin. Käytämme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Evästeet

Evästeseloste
Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä. Alla on lisätietoa
evästeistä
- siitä, miten käytämme niitä; sekä
- miten voit hallita niiden käyttöä.
Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivujamme.
1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi,
kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin
verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.
Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan
mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme
sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa.
Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Sivustomme käyttämät evästeet
Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella sekä niiden keston että
käyttötarkoituksen mukaan.
Keston osalta käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain
siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät
pidemmän, ennalta määrätyn ajan.
Käyttötarkoitussidonnaisista evästeistä löydät tietoa alempana.
  2.1 Välttämättömät
Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä
evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan
käyttäjän valitsemia sivustoja.
  2.2 Suorituskykyä mittaavat
Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät
verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää
käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan
parantamaan nettisivujen toimivuutta.
Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja
tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä
tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen
yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:
Google Analytics privacy overview (https://support.google.com/ana...)
Opt out of Google Analytics tracking (https://tools.google.com/dlpag...)
Sivustomme käyttää myös Facebookin ja Twitterin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto
saatetaan siirtää ja tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n
ulkopuolella.
  2.3 Toiminnalliset
Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten käyttäjänimi, kieli tai
alue) sekä tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.
  2.4 Kolmannen osapuolen evästeet
Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri
verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi
palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme.
Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.
Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä
voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.

3. Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan?
Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja
estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää
ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.
Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden
mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita
saat osoitteesta www.aboutcookies.org.
Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista
eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä
selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

4. Muutokset
Ilmoitamme muutoksistamme evästeiden käytön suhteen täällä. Saatamme myös korostaa
muutoksia verkkosivuillamme.

14. Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Baretoes on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää erityiskäyttöoikeuksia. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä.

Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti. Laitteistojen ja ohjelmistojen päivitykset hoidetaan säännöllisesti, asianmukaisesti ja mahdollisiin uhkiin reagoidaan välittömästi. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

15. Loppusäännökset

Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla baretoes.fi, Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 29.4.2022

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 29.4.2022 alkaen.

Verkkokauppa

Airok Sales
Paljasjalkakenkäkauppa Baretoes
Kyminasemantie 10
45610 Koria

040 1533 907
info@baretoes.fi
baretoes.fi
3220381-4

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Paytrail, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard - ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode - ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Paytrail näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat

Mobiilimaksutavat Pivo, MobilePay, Masterpass ja Siirto ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa. Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Lasku ja osamaksu

OP-lasku ja Collector Lasku ja Osamaksu

Tarjoamme mahdollisuuden maksaa laskulla tai osamaksulla yhteistyössä Collector Bank AB:n kanssa. Laskulla tai osamaksulla maksavan asiakkaan tulee olla vähintään 20-vuotias. Laskulla tai osamaksulla on mahdollista maksaa tuotteita 5000 eurolla ja takaisinmaksuaika on 36 kk. Laskuun lisätään 3,95 euron laskutusmaksu. Nimellinen vuosikorko on 26,4 %. Asiakas saa automaattisesti korotonta maksuaikaa seuraavan kuukauden viimeiseen päivään asti.

Asiakas voi maksaa koko summan kerralla tai jakaa maksun pienempiin eriin solmimalla Collector Bankin kanssa tililuottoa koskevan sopimuksen.

Lisätietoja: www.collector.fi/

Painamalla Osta-painiketta hyväksyt Baretoes -verkkokaupan yleiset ehdot.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Airok Sales
Paljasjalkakenkäkauppa Baretoes
Kyminasemantie 10
45610 Koria

040 1533 907
info@baretoes.fi
baretoes.fi
3220381-4

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

Toimitusaika

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Kaikilla varastossa olevilla tuotteillamme on 2-7 arkipäivän toimitusaika. Tilattavat tuotteet toimitamme heti, kun ne saapuvat meille. Tarkista tuotteen kunto heti saatuasi lähetyksen.

Pienet tuotteet toimitamme kirjeessä suoraan tilauksen yhteydessä annettuun osoitteeseen. Kengät ja useamman tuotteen tilaukset postitamme pakettina. 

Pidätämme oikeuden asiakkaan tilausten yhdistämiseen, jos asiakas tekee useita erillisiä tilauksia. Jos asiakas haluaa järjestää tilauksen toimituksen myöhemmäksi tai jos tilatut tuotteet tulee toimittaa eri aikaan, tulee asiakkaan olla yhteydessä asiakaspalveluumme etukäteen tai heti tilauksen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot


Palautusehdot

Tuotteilla on 14 vuorokauden kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus paketin/kirjeen vastaanottamisesta. Asiakas maksaa palauttamisesta koituvat postituskulut. Palautukset tehdään Matkahuollon tai Postin kautta. Hyvitämme tuotteiden hinnan 14 päivän sisällä siitä, kun palauttamasi tuotteet ovat saapuneet meille. Ennen palauttamista ota yhteys meihin sähköpostilla. Huom: Facebook ei ole paras tapa ottaa yhteyttä palautuksissa, vaihdoissa tai reklamaatioissa. Ole ensisijaisesti yhteydessä sähköpostilla, kiitos.

HUOM: Livenä paikan päältä (varastomyymälä, tapahtumat ja markkinat) ostetuissa tuotteissa ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta eikä näihin ostoihin sovelleta verkkokaupan ehtoja.

Emme lunasta postiennakolla lähetettyjä palautuksia. Pakkaa tuotteet huolellisesti alkuperäiseen pakkaukseen jonka laitat esim. muovipussiin siten, ettet liimaa suoraan kenkälaatikkoon teippejä / tarroja, etkä kirjoita kenkälaatikkoon mitään. Näin kenkälaatikot pysyvät siisteinä seuraavillekin asiakkaille. Ja laita mukaan palautuslomake tai vapaamuotoinen kirje, josta löytyy yhteystietosi, jotta osaamme kohdistaa palautuksen tai vaihdon toiseen tuotteseen. Säilytä saamasi palautuskuitti. Valitettavasti emme voi korvata matkahuollon tai postin hävittämiä paketteja, ellei lähettäjällä ole esittää kuittia palautuksesta. Rahat palautuvat sille maksuvälineelle, jolla tilaus on maksettu. Maksunvälittäjänä toimii Paytrail. HUOM: Livenä paikan päältä ostetuissa tuotteissa ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta eikä näihin ostoihin sovelleta verkkokaupan ehtoja.

Tuotteet palautetaan osoitteeseen:

Airok Sales

Kyminasemantie 10A

45610 Koria

040 1533 907

Vaihto

Yli 60 euron hintaisen tuotteen vaihto on ilmainen kerran. Muuten, jos asiakas haluaa vaihtaa tuotteen toiseen, maksaa hän vaihdosta uudet toimituskulut 5,90 euroa/ 7,90 euroa. Huomaa kuitenkin, että vaihdettavan tuotteen palautuspostimaksu on aina omakustanteinen eli asiakas maksaa palautuvan/vaihdettavan tuotteen postimaksun.

Jos palautat kertaalleen vaihdetun tuotteen, perimme siitä 10€ palautusmaksun. Tämä vähennetään automaattisesti palautettavasta summasta.

Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Tuotevirheen korjaaminen

Jos toimitettu tuote on virheellinen, ole yhteydessä meihin ja korjaamme tilanteen. Tarkistathan tuotteen aina heti saatuasi lähetyksen.

Väärä osoite

Jos asiakas on täyttänyt tilatessa osoitetiedot tai puhelinnumeron väärin, eikä posti osaa jakaa tilausta oikeaan osoitteeseen, Airok Sales ei ole korvausvelvollinen.

Viivästynyt toimitus

Jos tilauksesi on viivästynyt yli viikolla odotetusta toimitusajasta, pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Teemme selvityspyynnön ja katoamisilmoituksen kuljetusyhtiölle.

VASTUUNRAJOITUS
Airok Sales ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) tai kuljetusyhtiön aiheuttamista viivästymisistä eikä vahingoista.


Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. 

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä. Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

HUOM! Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, joka palautuu meille ja josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, Airok Sales on oikeutettu perimään paketin kulu- ja käsittelymaksut (20 euroa/tilaus) asiakkaalta. Tämä summa vähennetään asiakkaalle palautettavasta summasta automaattisesti. 

Tuotteen käyttöönotto

Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa, käyttämätön ja tuotepakkaus on ehjä. Myöskään ulkona käytetyillä kengillä ei valitettavasti ole palautusoikeutta.

Virhe tuotteessa

Jos tuotteessa on mielestäsi valmistusvirhe, ota aina ensimmäiseksi yhteyttä meihin. Tee yhteydenotto mieluiten sähköpostitse, jolloin voit mahdollisuuksien mukaan liittää viestiin myös kuvan / kuvia. Kuvissa olisi hyvä näkyä koko tuote/molemmat kengät, sekä mahdollinen valmistusvirhe. Liitä mukaan myös valokuva kuitista tai tilausvahvistus / tilausnumero. Voit myös tuoda tuotteen varastollemme. Muistathan tällöinkin valmistautua esittämään meille kuitin tai tilausvahvistuksen ostoksestasi.Olethan meihin yhteydessä heti huomatessasi virheen. Valitettavasti emme voi käsitellä reklamaatioita takautuvasti, sillä virheellisen tuotteen käytön jatkaminen voi johtaa alkuperäistä suurempiin vaurioihin. Jos ostamassasi tuotteessa on valmistusvirhe, pyritään vika ensisijaisesti korjaamaan tai korjauttamaan kohtuullisessa ajassa. Käsittelemme kaikki reklamaatiot yksilöllisesti. Toisinaan korjausajat saattavat viivästyä meistä riippumattomista syistä, esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa virheellinen tai rikkinäinen tuote lähetetään valmistajalle arvioitavaksi tai korjaukseen. 

Huomaathan, että tuotteiden rikkoutuminen ja kuluminen eivät automaattisesti tarkoita, että tuotteessa olisi valmistusvirhe. 

  • Valmistusvirheitä eivät ole esimerkiksi huolimattomasta käytöstä, kenkien hoitamattomuudesta tai vääränlaisesta käsittelystä / säilytyksestä johtuvat rikkoutumiset. 
  • Kulumista tarkastellaan aina tilannekohtaisesti, sillä kenkien kestoikään vaikuttavat muun muassa käyttäjän koko, askellus, käyttötilanteet, käytön määrä sekä olosuhteet, joissa kenkiä käytetään. Paljasjalkakenkien ohut pohja kuluu käytössä varsinkin kovalla alustalla. Hyvin aktiivinen käyttäjä voi saada kengät nopeastikin melko kuluneeksi pohjasta ja päällisestä, ja se luetaan luonnolliseksi kulumiseksi. Valmistusvirheet tulevat yleensä ilmi suhteellisen nopeasti. 
  • Kengännauhojen kulumista tai katkeamista ei pääsääntöisesti korvata. 
  • Pienet epätasaisuudet tai epäsymmetrisyydet eivät ole valmistusvirheitä. Kengät valmistetaan suurelta osin käsityönä, joten samassakin kenkäparissa voi olla pieniä eroavaisuuksia. 
  • Jos kengät tuntuvat epämukavilta ilman selkeästi havaittavaa syytä, ei kyseessä ole valmistusvirhe vaan ongelma johtuu yleensä väärästä koosta tai käyttäjälle sopimattomasta mallista.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti. Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit